martes, 6 de xaneiro de 2015

Artigo: “Xentrificación como política pública nunha cidade provincial. O caso da cidade de Leeds no Reino Unido.”

O artigo “Xentrificación como política pública nunha cidade provincial. O caso da cidade de Leeds no Reino Unido.”, céntrase nos procesos de xentrificacion a escala provincial partindo do caso da cidade de Leeds, ao norte de Inglaterra. Podes descarregar o artigo picando aquí.

Resumo 

Este artigo analiza os procesos de xentrificación nunha cidade media do norte de Inglaterra. O caso de Leeds axúdanos a “provincializar” o estudo sobre a xentrificación ao centrarmos fóra das grandes cidades do capitalismo global e situarmos nunha xeografía “provincial” ou “periférica” (en canto a termo capitalista no que se refire). Para capturar as especificidades da xentrificación nesta cidade á vez que contextualizalas no marco máis amplo do neoliberalismo urbano, facemos fincapé en catro variábeis: escala e situación, visión relacional de cidades e políticas urbanas, atención ao rol do Estado e á contestación. Desta análise xorden catro principais procesos de xentrificación que teñen lugar en Leeds: city living, xentrificación comercial, estudentificación e mestura social. Baseámonos nunha metodoloxía cualitativa da análise crítica das políticas do Estado e dunha traxectoria de investigación-acción con movementos sociais na cidades. A nosa conclusión é que a xentrificación en Leeds funciona fortemente como obxectivo da política urbana, mais e un fenómenos inacabado, incipiente ou incluso fracasado nalgúns casos.