martes, 11 de marzo de 2014

"Máis parques e menos pisos de sete andares"


Especulación vertical no Barrio do Cura: Mentres que no resto da zona vella afánanse por conservar os rueiros e edificar seguindo unhas pautas arquitectónicas e estéticas que conserven o "legado histórico" do barrio, no barrio do Cura búscase o maior rendemento económico do terreo cunha especulación vertical. 

Tendo en conta as máis de 18.000 mil vivendas baleiras que existen na cidade, estas 350 vivendas que se planean edificar non responden a unha demanda real, senón a un pelotazo urbanístico onde os únicos que "ganan" son os axentes financeiros e as construtoras encargadas deste megaproxecto inmobiliario.